Zoeken op HBG & Partners

Toeslagen 2019 door fiscus aangepast na aangifte 2018?

De Belastingdienst neemt steeds vaker het initiatief om belastingplichtigen te wijzen op hun rechten. Op zichzelf is dat goed, maar soms gaat het een stap te ver.

De Belastingdienst neemt steeds vaker het initiatief om belastingplichtigen te wijzen op hun rechten. Op zichzelf is dat goed, maar soms gaat het een stap te ver. Nu heeft de Belastingdienst op eigen initiatief in sommige gevallen de toeslagen 2019 verhoogd na ontvangst van de aangifte inkomstenbelasting over 2018. De Belastingdienst gaat er daarbij vanuit dat het daarin aangegeven inkomen en vermogen een goede maatstaf zijn voor 2019. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Bovendien: het gaat hier om mensen die al toeslagen krijgen. Mocht het oorspronkelijke bedrag te laag zijn, dan was dat automatisch goed gekomen na afloop van 2019 bij de definitieve toekenning op basis van de aangifte over 2019.

Heeft u ook zo'n brief gehad van de Belastingdienst? Check dan of de verhoging van de toeslagen terecht is op www.toeslagen.nl! Zo voorkomt u dat u later weer toeslagen moet terugbetalen.

Bron: FiscAlert